Skip to main content
Sähköistä harjoittelut ja säästä resursseja!

Study@

Pyydä lisätietoja tai maksuton demo!

  Yhteydenoton aihe: lisätietojaohjattu demo

  Study@ aktivoi opiskelijaa ja säästää opettajan työaikaa

  Study@ mahdollistaa tehokkaan tavan harjoittelujaksojen seurantaan ja ohjaamiseen aktivoiden opiskelijaa ja vähentäen opettajan työtaakkaa. Opiskelija voi luoda ja suunnitella harjoittelujaksoja sekä kirjata työtuntejaan alustalla. Sekä opettaja että ohjaaja voivat joustavasti seurata ja ohjata sekä antaa tukea ja palautetta opiskelijan harjoittelujakson aikana.

  Studylla hoituvat harjoittelun edetessä näppärästi myös arvioinnit. Uusimpana ominaisuutena tuotteeseen on mahdollista liittää myös sähköinen allekirjoitus, joka viimeistelee prosessin tehokkuuden. Harjoittelujen seuranta ja tiedonkulku helpottuvat, kun kaikki harjoitteluun liittyvät dokumentit löytyvät samasta paikasta!

  Opiskelija
  • Luo itse käyttäjätunnukset
  • Luo harjoittelujaksot
  • Valitsee harjoittelupaikan ja ohjaajan
  • Asettaa vakiotunnit oikeille paikoilleen
  • Luo harjoitteluvuorot
  • Kirjaa harjoitteluvuorot toteutuneeksi
  • Aloittaa arvioinnin
  Ohjaaja
  • Ei tarvitse käyttäjätunnusta
  • Hyväksyy harjoitteluvuorot
  • Kuittaa toteutuneet harjoitteluvuorot
  • Osallistuu arviointikeskusteluun
  • Hyväksyy arvioinnin
  Opettaja
  • Hyväksyy arvioinnin
  • Kuittaa toteutuneet tunnit viimeisen arvioinnin yhteydessä

  Näkymä Study@-alustasta

  Sähköinen allekirjoitus osaksi harjoittelujaksojen dokumentointia

  Studyssa harjoitteluun liittyvät dokumentit voidaan allekirjoittaa sähköisesti, jolloin koko prosessi on mahdollista suorittaa ilman ylimääräistä paperityötä. Sähköinen prosessi säästää aikaa ja hermoja, kun kaikki tiedot ja dokumentit löytyvät kätevästi yhdestä paikasta.

  Sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä. Sen avulla vältytään tulostamiselta ja skannaamiselta, sekä paperinippujen arkistoinnin aiheuttamalta vaivalta. Sähköisten dokumenttien jäljittäminen ja hallinnointi on ylivoimaista paperisiin verrattuna. Vahvan tunnistautumisen ansiosta minkä tahansa dokumentin voi allekirjoittaa lain vaatimukset täyttävällä tavalla.

  Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

  Harjoittelun ohjaussovellustamme on testattu vuosien 2019–2021 aikana Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusten harjoitteluissa. Tulokset ovat olleet kannustavia niin opiskelijoiden, ohjaajien kuin opettajienkin näkökulmasta, joten sovellus otetaan nyt käyttöön Turun Ammattikorkeakoulussa Sun harkka -nimisenä.

  Lue lisää

  Tehokkaampaa vuorovaikutusta harjoittelujaksoihin

  Study@ lisää vuorovaikutusta osapuolten välillä ja tekee osaamisen kehittämisestä läpinäkyvää. Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

  Vuorovaikutusta harjoittelujakson aikana tukevat Studyn monipuoliset palaute- ja viestintäominaisuudet. Yhteydenpidossa  voidaan hyödyntää joustavasti eri keskusteluominaisuuksia, myös videoyhteyttä. Keskusteluihin voidaan lisätä liitteinä esimerkiksi kuvia, videoita ja tekstitiedostoja tukemaan vuorovaikutusta.

  Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja harjoittelun ohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

  Videoyhteys helpottamaan harjoittelun ohjausta

  Studyn videokeskusteluominaisuus on kehitetty työelämässä tapahtuvan oppimisen erityispiirteet huomioiden. Näppärä, nopeasti avattava videokeskusteluyhteys on omiaan tilanteisiin, joissa osapuolet jo käyttävät Studya ja toteavat suunnittelemattoman tarpeen reaaliaikaiseen keskusteluun.

  Kun esim. harjoittelun ohjaaja, opiskelija ja opettaja kokevat tarvetta keskustella videoyhteyden avulla, joku heistä avaa keskustelukomponentin ja kutsuu nappia painamalla muut osapuolet mukaan. Kutsu tulee näkyviin yläpalkkiin, josta keskusteluun pääsee mukaan linkkiä klikkaamalla. Tämä helpommaksi ei videoyhdeyden muodostaminen tule! Keskustelukutsun voi tarpeen mukaan jakaa myös isommallekin osallistujajoukolle.

  Tukee vuorovaikutteisuutta
  Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
  Selainkäyttöinen
  Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
  Soveltuu kaikille laitteille
  Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
  Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
  Visuaalinen ja helppokäyttöinen

  Ota yhteyttä

   Yhteydenoton aihe: lisätietojaohjattu demo