Skip to main content

OPETUS ON MUUTOKSESSA – DIGILOIKAN PERUSTUKSET RAKENNETTIIN JO ENNEN PANDEMIAA

 

2020-luvulla olemme joutuneet luopumaan hetkeksi tuntemastamme normaalista. Tämä on koskenut kaikkea elämää yhteiskunnassa, myös opetusalaa. On puhuttu pandemian vauhdittamasta digiloikasta. Se ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman vahvoja perustuksia.

Nykyistä opetusteknologiaa ei ole luotu yhden kevään tai yhden vuoden aikana, vaan perustukset sille on rakennettu jo paljon aiemmin. Pandemia on kuitenkin merkittävästi vauhdittanut muutosta. Älypuhelimesta on tullut koko ajan tärkeämpi opiskeluväline ja sitä se on myös tulevaisuudessa. Mikro-oppimisen ja oppimisanalytiikan kaltaisten opetustrendien suosion odotetaan kasvavan entisestään 2020-luvulla. Vastaamme opetusmaailman muutoksiin jatkamalla jo vuosikymmeniä jatkunutta kehitystyötä.

Opetus on jo pitkään ollut aika- ja paikkariippumatonta

Rediteqillä on takana jo 30 vuotta opetusteknologian parissa. Olemme historiamme aikana kehittäneet muun muassa parempia yhteydenpito- ja palautetyökaluja oppisopimustoiminnan ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, joista meillä on vankka kokemus. Poikkeusaikana olemme kuitenkin oppineet paljon sellaista, joka on hyödynnettävissä kehitystyössämme myös tulevaisuudessa.

Oppiminen on jo pitkään muuttunut yhä enemmän paikka- ja aikariippumattomaksi. Keväällä 2020 alkanut etäopetus on vahvistanut painetta ottaa käyttöön uusia teknologioita. Jo ennen pandemiaa on kaivattu parempia digitaalisia työvälineitä muun muassa työelämässä oppimisen ohjauksen tueksi. On kaivattu ratkaisuja opiskelijan ja opettajan välisen dialogin ylläpitämiseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa opiskelija ja opettaja eivät fyysisesti tapaa toisiaan. Poikkeusaika on lisännyt tätä tarvetta ja trendi tulee jatkumaan myös pandemian jälkeen.

Mobile first on tämän päivän malli

Älypuhelin on tullut lähtemättömäksi osaksi arkeamme. Puhelin sekä viihdyttää että opettaa meitä. Milleniaalit ovat kasvaneet uuden teknologian kanssa, eikä Z-sukupolvi ei tunne aikaa ennen älypuhelimia. Uudet sukupolvet ovat tottuneet dokumentoimaan elämäänsä mobiililaitteillaan. Myös oppimisessa ja sen dokumentoinnissa voidaan hyödyntää monipuolisesti älypuhelimen ominaisuuksia.

Koska älypuhelin on koko ajan merkittävämpi oppimisen väline, olemme kehittämässä uutta versiota Study-oppimisalustastamme. Tämä uusi, puhdasta mobile first -suunnittelua edustava versio skaalautuu älypuhelimen näytölle vielä entistäkin paremmin. Studyn nykyinen versio on suunniteltu alunperin osin tabletteja ajatellen, joten löysimme vielä hieman parannettavaa sovelluksen käytössä älypuhelimella. Syksyllä esittelemme vielä sovelluskaupasta ladattavan Study@-applikaation.

Tulevaisuudessa opitaan mikrosti

Älypuhelimen mahdollistamat oppimisen tavat tukevat tehokkaasti mikro-oppimista. Mikro-oppimisella tarkoitetaan oppimisen jakamista lyhyiksi ja pieniksi palasiksi, jotka suorittamalla saavutetaan jokin osaaminen tai tavoite. Mikro-oppimissisällön opiskelu ja tehtävien suorittaminen sitouttaa opiskeluun noin 1-10 minuutiksi kerrallaan. Mikro-oppimissisältöjen edellytys on se, että ne ovat helposti saatavilla, jotta niitä on mahdollista suorittaa matalalla kynnyksellä missä ja milloin vain.

Mikro-oppiminen ei ole mikään uusi käsite. Päinvastoin, siitä on puhuttu jo kauan ennen älypuhelimien yleistymistä. Kuitenkin nykyinen teknologia mahdollistaa mikro-oppimisen aivan uudella tavalla nimenomaan älypuhelimien ansiosta. Voimme oppia monella tapaa esimerkiksi bussissa, kävelyllä, junassa, tai vaikka tauolla. Voimme oppia kuuntelemalla, lukemalla, katsomalla videota, tai vaikka pelaamalla.

Study@-oppimisalustalla voidaan luoda monipuolisia mikro-oppimissisältöjä, kuten erilaisia testejä, sekä kuva- ja videotehtäviä. Esimerkiksi työntekijöiden koulutuksessa voidaan hyödyntää oppimissisältöjä, jotka sitouttavat opiskeluun vain lyhyeksi aikaa kerralla, jolloin kynnys aloittamiseen madaltuu.

Oppimisanalytiikasta apuopettaja ja mentori

Kiinnostus oppimisanalytiikkaan jatkuu vahvana edelleen 2020-luvulla. Oppimisalusta kerää monipuolisesti dataa muun muassa opiskelijoiden aktiivisuudesta, sekä harjoituksiin ja oppimistehtäviin käytetystä ajasta. Oppimisanalytiikan avulla opettaja saa arvokasta tietoa, jonka pohjalta tämä voi kehittää opiskelumateriaalia ja ohjaustapoja.

Oppimisanalytiikan avulla on mahdollista selvittää hyviin tuloksiin johtavat työskentelytavat, sekä toisaalta myös sellaiset tottumukset jotka pääsääntöisesti johtavat heikkoihin tuloksiin. Oppimisanalytiikan avulla voidaan ennaltaehkäistä opintojen kesken jättämistä, sekä tukea niitä ketkä tukea tarvitsevat.

Digiloikka jatkuu myös pandemian jälkeen

Opetusteknologia kehittyy koko ajan. Digiloikka jatkuu myös poikkeusajan loputtua. Meidän tulee vastata muutokseen jatkuvalla kehitystyöllä, jotta myös tulevaisuudessa käytössä olisivat parhaat työkalut oppimiseen ja sen tukemiseen.

Tulossa Studyyn: turvahälytysjärjestelmä ja paljon muuta!

Sisäänrakennettu turvahälytysjärjestelmä mahdollistaa vaaratilanteista tiedottamisen ja hälytykset mobiilisovelluksessa

Opiskelijan ja opettajan taskusta löytyvä mobiili Study@ on jo monille luontevin kanava välittää ohjeita ja viestejä sekä opiskelijoille että opettajille. Suunnitellessamme Studyn uudistusta, otimme huomioon myös tarpeen välittää kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tätä tarkoitusta varten uudistetun Study@ -sovelluksen sisään on rakennettu hälytyskanava turvahälytyksiä varten.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly auttavat ennakoimaan ja tukemaan oppimista

Studyn nykyinen versio kerää jo nyt tietoa opiskelijoiden toiminta- ja työskentelytavoista. Tämä tulee laajenemaan merkittävästi tulevassa versiossa. Jo pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa mm. erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Study@ hyödyntää Microsoft Azure -pilvipalvelun laajoja tekoälymahdollisuuksia, jotka mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Tavoitteellista oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Opiskelijan kehittymissuunnitelma

Läpinäkyvä yhteistyöalusta opiskelijalle ja kouluttajalle

Study@-alustalla kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan. Uudessa Study-versiossa opettajan on mahdollista nähdä opiskelijan näkymä opiskelijan näkökulmasta. Näin opettaja voi tarkistaa, miltä yksittäisen opiskelijan kalenteri näyttää, tai miltä tietyn opiskelijan oppimistehtävät näyttävät tämän näkökulmasta.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä. Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa.

Harjoittelun mobiili ohjaus on tutkitusti tehokasta

Terveystieteiden tohtori Camilla Strandell-Laineen väitöskirjatutkimuksessa Study@-sovelluksella toteutettu mobiiliohjaus osoittautui tehokkaaksi ohjausmenetelmäksi Turun AMK:lla. Opiskelijat kokivat, että Study@-mobiilisovellus oli helppo oppia ja käyttää.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

Kokeile maksutonta demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän keskeisiin ominaisuuksiin.

Täytä yhteystietosi lomakkeelle, niin saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset kokeilemaan demoa!