Skip to main content

Miten yrityksissä varmistutaan, että ihmiset osaavat tehdä työnsä? Monissa organisaatioissa on erilaisia työntekijöiden ammattipätevyyteen liittyviä vaatimuksia. Luvat ja sertifikaatit kertovat osaamisesta ja antavat mahdollisuuden toimia tietyissä tehtävissä. Lupien hallinta vaatii kuitenkin helppokäyttöisen työkalun, jotta yrityksen osaamispääoman hallinnasta tulee suunnitelmallista ja ennakoitavaa.

Monet alat kuten esimerkiksi rakennusala ja terveydenhuoltoala rakentuvat nykypäivänä hyvinkin tarkkaan määritellyistä osaamisista. Tarvitaan työntekijöitä, jotka hallitsevat jonkin tietyn työmenetelmän tai heillä on pätevyys jonkin koneen käyttöön. Nykyaikana tekniikka kehittyy nopeassa tahdissa ja laitteisiin tulee jatkuvasti uusia päivityksiä. Toisaalta työmenetelmät muuttuvat ja säädökset elävät niiden mukana.

Kun työntekijöitä on kymmeniä tai kun alihankintaverkosto kasvaa mittavaksi ammattilaisjoukoksi, on ammattipätevyyksien hallinta ilman apuvälineitä varsin haastavaa. Määrien kasvaessa sertifikaattien ja lupasuoritusten voimassaolon kirjaaminen taulukoihin on heikosti hallittavissa puhumattakaan siitä, että toimittaisiin pelkän muistin varassa. Lupien hallinnasta tulee helposti taakka henkilöstöhallintoon ja esimiehille.

Osaamisen hallinta järjestykseen ja katse tulevaisuuteen

Yrityksen työntekijöiden osaaminen on arvokasta pääomaa, josta on pidettävä jatkuvasti huolta. Ammattipätevyyksien seurantaan ja päivittämiseen tarvitaan työkalua, jonka avulla voidaan helposti olla selvillä yrityksen osaamisen tilasta.

Rediteqin selainpohjainen Sopro Online on helppokäyttöinen ja ketterästi käyttöön otettavissa oleva järjestelmä työntekijöiden ammattipätevyyksien hallintaan. Järjestelmän avulla voidaan seurata työntekijöiden ja alihankintaverkoston yhteistyökumppanien lupien voimassaolon tilannetta ja tehdä suunnitelmia tulevaisuuden koulutusvaatimuksista.

Toisaalta Sopro Online -järjestelmän avulla voidaan myös tehdä suunnitelmia siitä, paljonko sertifioituja osaajia tarvitaan, kun liiketoiminnassa on odotettavissa voimakasta kasvua. Sopro Online mahdollistaa seurannan ja ennakoinnin, jolloin yritysjohto voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen osaavan henkilöstön kanssa.

Lue lisää

Sopro Online – työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan ja johtamiseen

Ratkaisumme osaamisen kehittämiseen