Skip to main content

Olemme tarkistaneet ja virallistaneet/hyväksyneet kaikki 1.8.2018 voimaan astuvat tutkinnot yhtä tutkintoa lukuunottamatta, joka on Media-alan ammattitutkinnon perusteet. Kyseiseltä tutkinnolta puuttuu ePerusteista tutkintokoodi, jonka vuoksi lataus Campukseen ei onnistu. Asiasta on oltu yhteydessä OPH:n puoleen.

Lista tutkinnoista Asiakasintrassa

Asiakkaamme pääsevät katsomaan listan julkaistuista tarkistetuista ja virallistetuista/hyväksytyistä tutkinnoista Asiakasintrastamme osoitteessa https://rediteq.fi/tuki/asiakasintra/julkaistut-tutkinnot. Sivulle pääsee samalla salasanalla, jonka olemme lähettäneet asiakkaillemme sähköpostitiedotteissamme. Mikäli et muista/löydä salasanaa, voit tiedustella sitä sähköpostitse tuki@rediteq.fi

Taustaa

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2018. Perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta 145 osaamispistettä on ammatillisia tutkinnon osia ja 35 yhteisiä tutkinnon osia.

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat ovat:

  1. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet uudistuvat asteittain siten, että osa tulee voimaan 1.1.2018, osa 1.8.2018 ja loput uusien tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.1.2019. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120 tai 150 osaamispistettä ja puolestaan erikoisammattitutkinnot 160 tai 180 osaamispistettä.  Tutkinnon osien osaamispisteet lisätään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin vuoden 2019 alkuun mennessä.

Lisätietoja

OPH: Reformin tuki – Uudistuvat tutkinnot

ePerusteet