Yrityksen henkilöstön osaamisen hallintaan

Sopro Online

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda osaamisen tavoitteellista kehittämistä. Selainpohjaisen osaamisen hallinnan ohjelmiston avulla henkilöstön kouluttaminen ja tiedon jakaminen hoituu kustannustehokkaasti.

Laske, paljonko Sopro Online teille kustantaa

OSAAMINEN ON YRITYKSEN TÄRKEIN RESURSSI

Tavoitteellista osaamisen hallintaa mobiilisti

Osaaminen on yrityksen tärkein resurssi. Monesti se on myös resursseista kaikkein kallein. Tämän päivän alati muuttuvan työelämän yhtenä haasteena on työntekijöiden osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaan.

Jokaisen työntekijän tulee osata samat taidot huolimatta siitä, suorittavatko he työtehtäviään eri paikkakunnilla. Sopro Onlinen avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaan hoituu tehokkaasti sekä koulutuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle, sillä koulutuksen sisältö on osaamisen hallintajärjestelmän ansiosta helposti saavutettavissa kaikille työntekijöille.

Edullista ja monipuolista osaamisen johtamista

Pitkän historian ja toimialatuntemuksen avulla olemme kehittäneet selainpohjaisesta Sopro Onlinesta helposti ja nopeasti käyttöönotettavan osaamisen hallinnan työkalun, joka sisältää monipuoliset välineet osaamisen avainprosessien ratkaisemiseen. Osaamisen hallintajärjestelmän avulla oppimis- ja koulutusprosesseja voidaan hallita kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta. Nämä osaamisen hallinnan välineet ovat aiemmin olleet käytössä vain työkseen osaamista ja koulutusta hallinnoivilla organisaatioilla. Näin ei ole enää, sillä nyt jokainen työntekijöiden osaamiseen panostava yritys voi hallita henkilöstönsä osaamista ja osaamisen tavoitteellista kehittämistä edullisesti – ilman suuria investointeja.

OMINAISUUDET

Ohjelmisto sisältää seuraavat perusominaisuudet:

OPPIJOIDEN HALLINTA

Hallitse oppijoiden henkilökohtaisia tietoja sekä lisää mm. perustiedot aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

OPPIJARYHMIEN HALLINTA

Säästä aikaa ja syötä sopimusten yhteiset tiedot ryhmätasolla. Yksittäisen ryhmän jäsenen sopimus voidaan henkilökohtaistaa.

KOULUTUSTEN HALLINTA

Luo joustavasti havainnollisia koulutuspuita, joiden ansiosta koulutuksen sisällön hallinta on helppoa ja tehokasta.

Täytä yhteystietosi, niin kerromme sinulle lisää Sopro Onlinesta.

Tilaa maksuton esittely!

LAAJENNA OMINAISUUKSIA

Ohjelmistoa on mahdollistaa laajentaa lisäominaisuuksilla. Maksatte vain niistä, joita tarvitsette!

Ilmoittautumissivusto

Anna oppijoiden ilmoittautua itse haluamiinsa koulutuksiin ilmoittautumissivustolla.

Kurssipalautteet

Kerää kurssien osallistujilta helposti ja järjestelmällisesti palautetta kursseista.

Läsnäolot

Kerää läsnäolotietoja oppitunneille osallistumisesta.

Sähköinen oppimisalusta

Tarjoa oppijoille ja kouluttajille vuorovaikutteinen oppimisalusta. Lue lisää: Study@

Videokoulutukset *

Järjestä reaaliaikainen etäkoulutus, jonka tallenne on katsottavissa järjestelmästä.

Automaattimuistutukset

Hyödy sähköisistä automaattimuistutuksista sekä käyttöliittymäviesteistä.

Resurssointi

Aikatauluta koulutuksia ja varaa kouluttajia sekä koulutustiloja. Ei päällekkäisiä varauksia!

Kurssisuoritukset

Merkitse oppijoiden kurssisuoritukset suoritetuiksi ja anna tarvittaessa arvosana.

Kehittymissuunnitelma *

Aseta oppimistavoitteita ja seuraa oppijan edistymistä.

Oppimispäiväkirja *

Pidä päiväkirjaa oppimisesta sekä lisää myös kuvia ja videoita.

Tekstiviestien lähetys

Tiedota asioista tekstiviestitse. Täydentää automaattimuistutuksia.

Sähköinen viestintä

Tiedota ja tee tuloksellista sähköpostimarkkinointia.

Alkukartoitus

Kartoita oppijan osaamistaso ja työssäoppimismahdollisuudet.

Oppimistehtävät *

Tee sähköisiä oppimistehtäviä ja jaa materiaalia sähköisen käyttöliittymän avulla.

(*) Edellyttää, että oppijoille luodaan omat käyttäjätunnukset järjestelmään.

RATKAISUMME OSAAMISEN HALLINTAAN

Sopro Online soveltuu erinomaisesti sekä yrityksen oman henkilöstön koulutukseen että asiakkaiden koulutukseen. Se on helppokäyttöinen työväline esimerkiksi omaa henkilöstöään aktiivisesti kouluttaville yrityksille, laajasti koulutusta hankkiville organisaatioille, koulutusyrityksille tai franchichingyrityksille.

ASIAKASKOULUTUKSET

Helpota asiakkaidesi ja samaan ketjuun kuuluvien työntekijöiden kouluttamista. Asiakkaasi henkilöstö ja samaan ketjuun kuuluvien yksiköiden henkilökunta voidaan perehdyttää ja kouluttaa vaaditun konseptin mukaisesti.

Lue lisää

HENKILÖSTÖKOULUTUKSET

Anna työntekijöidesi suorittaa aktiivisesti heidän työhönsä liittyviä kursseja ja koulutuksia. Työntekijät voivat hyödyntää yhteisiä sähköisiä koulutusmateriaaleja, joiden ansiosta koulutuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle.

Lue lisää

OPPILAITOKSET

Tehosta opiskelijoiden ja koulutuksen hallintaa oppilaitoksessanne. Ohjelmisto huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden koulutukseen liittyvien osapuolten välillä.

Kysy lisää

Voit tilata Sopro Onlinen suoraan sivuiltamme.

Tilaa Sopro Online