Osaamisen johtaminen

Sopro Online

Aseta tavoitteet, kartoita osaaminen, seuraa edistymistä ja kannusta palautteella! Kehittymissuunnitelman monipuoliset palaute- ja vuorovaikutustoiminnot tukevat oppimista tehokkaasti. Hyödynnä 360 asteen palautteita, kehityskommentteja ja keskustelutoimintoa.
Tee saavutetut tulokset näkyviksi!

Hinnat alkaen 199 €/kk+ALV.

Kokeile maksutta
TAVOITTEELLINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Tavoitteellisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti osaamistavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Tätä voidaan tehdä koko yrityksen osaamispääoman tasolla ja yksittäisen työntekijän osaamisen tasolla, sekä näiden tasojen välillä eli vaikkapa tietyn henkilöstöryhmän osaamisen tasolla. Järjestelmä sisältää työkalut kaikille näille päämäärille.

Jatkuva kehityskeskustelu on yksi ilmentymä tavoitteellisesta osaamisen kehittämisestä. Siinä tavoitteita asetetaan yksittäisen työntekijän työtehtävien ja työnkuvan muuttuessa, jolloin suunnittelua tehdään lyhyellä aikajänteellä. Yrityksen valmistautuessa tulevaisuuden osaamistarpeiden muutoksiin, suunnittelun aikaväli voi olla vuosia, tai jopa vuosikymmen.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla tapahtuu eri oppimispolkuja hyödyntäen. Käytössä mm. sähköiset oppimistehtävät, lähikoulutukset ja työssä oppiminen. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää ja edistymisestä annetaan jatkuvaa palautetta. Keskeinen työkalu tässä on työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittymissuunnitelmia voidaan luoda myös henkilöstöryhmittäin.

TARVITTAVAN OSAAMISEN MÄÄRITTELY YRITYKSEN TASOLLA
 • Puuttuvan osaamisen tunnistaminen yrityksen tasolla
 • Oppimispolkujen luominen, joilla osaamisvajeet täytetään
 • Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla eri oppimispolkuja hyödyntäen.
 • Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota viedään eteenpäin mm. kehityskeskustelujen avulla.
 • Tarvittavan osaamisen varmistaminen raportoinnilla
 • Hälytykset puutteista
KEHITTYMISSUUNNITELMA ON TAVOITTEELLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KESKEINEN TYÖKALU

Kehittymissuunnitelman käyttö

 • Työntekijälle luodaan kehittymissuunnitelma
 • Kehittymissuunnitelmaan valitaan tai luodaan työntekijän ajankohtaiset kehittymiskohteet
 • Kehittymissuunnitelma on dynaaminen. Muutoksia voidaan tehdään aina kun työnkuva tai työtehtävät muuttuvat. Kehittymiskohteita voidaan vaihtaa, kun tarpeet muuttuvat tai kun riittävä osaamisen on saavutettu.
 • Kehittymiskohteisiin liittyy oppimistavoitteet, joiden lähtötaso voidaan kartoittaa siihen tarkoitetulla työkalulla. Lähtötasot tallennetaan, jolloin edistymistä voidaan seurata havainnollisilla graafeilla.
 • Kehittymiskohteille voidaan kirjata tavoitteiden lisäksi oppimismahdollisuudet ja tavat, miten tavoitteisiin päästään. Verkko-oppimisympäristön oppimismahdollisuudet linkittyvät kehittymiskohteisiin.
360 ASTEEN PALAUTETTA
 • Voit pyytää milloin tahansa
 • Voit pyytää yhdestä tai useammasta kehittymiskohteesta samalla kertaa
 • Voit pyytää keneltä tahansa, omilta kollegoilta, esimiehiltä, asiakkaan edustajilta jne.
 • Voit pyytää myös itseltäsi, eli tällä hoidetaan myös itsearviointi

Kehittymissuunnitelman keskeiset ominaisuudet

 1. Kehittymissuunnitelma on läpinäkyvä, millä tarkoitetaan, että kaikki sen tiedot ovat kaikkien kehittämiseen osallistuvien nähtävissä ja myös kaikkien muutettavissa, paria rooliin perustuvaa poikkeusta lukuunottamatta
 2. Kehittymissuunnitelma on vuorovaikutteinen, tukien oppimista ja palautteen antamista
 • 360 asteen palautteen avulla yhdestä tai useammasta kehittymiskohteesta voidaan milloin tahansa pyytää palautetta. Palautetta voidaan pyytää keneltä tahansa, omilta kollegoilta, esimiehiltä, asiakkaan edustajilta jne. Ominaisuutta käytetään myös itsearvioinnin tekemiseen.
 • Kaikkien kehittämiseen osallistuvien käytössä on keskustelutoiminto, jolla voidaan keskustella kaikesta kehityskohteeseen liittyvästä. Keskustelua voidaan käydä myös yleisemmällä tasolla ja keskustelukumppanit voidaan tarvittaessa valita.
 • Keskustelutoiminnon lisäksi järjestelmässä on erityinen kehityskommentit ominaisuus, jolla kommentit saa tallennettua “pysyvästi” näkyviin.
KATSO VIDEO

ALKUKARTOITUS JA OSAAMISEN ARVIOINTI

KATSO VIDEO

360 ASTEEN PALAUTE

Kokeile maksutta

Voit kokeilla ohjelmistoa maksutta itsenäisesti Microsoft Appsourcen Test Drivessa tai pyytää lisätietoja ja/tai ohjatun demon. Jälkimmäisessä tapauksessa jätä meille yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Microsoft Appsource

Voit kokeilla Sopro Onlinea maksutta Microsoft Appsourcen Test Drivessa. Käyttääksesi Test drivea, sinun tarvitsee kirjautua sisään Microsoft-tilillä.

Voit tehdä uuden tilin maksutta, mikäli sinulla ei ole ennestään Microsoft-tiliä. Kirjautumisen jälkeen pääset testaamaan ohjelmiston ominaisuuksia kuuden (6) tunnin ajan.

» Siirry Microsoft Appsourceen
Lisätietoja tai ohjattu demo?

Jos haluat lisätietoja ja/tai ohjatun demon, jätä meille yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

Yhteydenoton aihe: lisätietojaohjattu demo