Ratkaisut yrityksille

Selainpohjaisen ohjelmistokokonaisuutemme ansiosta voidaan yrityksen työntekijöiden osaamista kehittää ja seurata asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koulutusprosessin hallinta on kokonaisvaltaista ja kustannustehokasta, kun kouluttaminen ja tiedon jakaminen organisaatiossa hoituu sähköisiä työvälineitä käyttäen.

Lue lisää

Ratkaisu yritysten koulutusten hallintaan

Tämän päivän työelämän haasteena on työntekijöiden osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaan. Työntekijät voivat olla fyysisesti eri paikoissa, mutta tästä huolimatta heidän tulisi osallistua samaan koulutukseen. Koulutuksen sisällön tulisi olla myös helposti hyödynnettävissä kaikille työntekijöille, jotta koulutuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle. Tarjoamme ratkaisuksi tähän haasteeseen selainpohjaista Campus Pro -ohjelmistokokonaisuuttamme, jonka avulla voidaan koulutusprosessia hallita kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Osaamistason kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen

Havainnollisen osaamiskartoituksen avulla voidaan helposti selvittää työntekijän osaaminen, jonka pohjalta voidaan määrittää selkeät tavoitteet osaamisen kehittämiselle. Työntekijän osaamistason ja -tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan keskittyä systemaattisesti juuri sen osaamiseen kehittämiseen, johon on todellista tarvetta.

Osaamisen kehittäminen verkko-oppimisympäristössä

Henkilöstön koulutustarpeet voidaan hoitaa joustavasti ja kustannustehokkaasti eri koulutusmuotoja yhdistäen ohjelmistokokonaisuuteen sisältyvän Study@CampusPro verkko-oppimisympäristön ansiosta. Ohjelmistomme tarjoaa mahdollisuudet verkkokoulutukseen, itseopiskeluun sekä tiedon ja materiaalin jakamiseen myös organisaatiorajojen ulkopuolelle ajasta ja paikasta riippumatta.

Tehokas kommunikointi

Oppimisprosessiin osallistuvien osapuolten ja eri toimijoiden välisen kommunikoinnin tehostamiseksi ohjelmistoon on integroitu viestikeskus. Sen ansiosta yhteydenpito eri sidosryhmien välillä voidaan nostaa täysin uudelle tasolle.

Osaamisen seuranta ja tavoitteiden saavuttaminen

Monipuolisten palaute- ja seurantatyökalujen ansiosta kouluttaja voi seurata oppijan edistymistä ja ohjata häntä tarvittaessa oikeaan suuntaan. Tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. graafien ja oppimispäiväkirjan avulla lähtötilanteesta aina tavoitetasoon asti.

Toimitusvaihtoehdot

Ohjelmisto voidaan toimittaa ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Kielivaihtoehtoina on valittavissa suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

Tutustu tuotteisiimme